Masanobu Matsuda, Carlos Augusto de Barros, Tadashi Yamada, Masuo Nishibayashi, Agostinho Minami ...