Masakazu Okamura (Metal One do Brasil), Shigeo Okada (Daikin Industries) e Toru Morita (Sankyu) (foto: Rubens Ito / CCIJB)