Kenji Niwa (A.Yoshii Engenharia e Construções) e Kuniaki Sampei (Kyoei do Brasil Companhia de Seguros) (foto: Rubens Ito / CCIJB)