Tatsujiro Yonekura, presidente do Depto. Financeiro.