Katsuyoshi Fukuda, Masanobu Matsuda e Makoto Tanaka.