Takashi Goto, Flávio T. Oshikiri e Toshiro Kubota.