Shoei Arima (Arima e Kanegae Seguros), Tatsuo Tokuni (Construtora Hoss) e Takefumi Wai (Brastrela) (foto: Rubens Ito / CCIJB)