Sho Minekawa, presidente do Departamento Automotivo.