Erika Murata (Suzuyo Brasil), Masaharu Taniguchi (Eishin Despachos) e Wagner Suzuki (Construtora Hoss) (foto: Rubens Ito / CCIJB)