Wagner Suzuki (Construtora Hoss), Shoei Arima (Arima Seguros) e Toshiya Kominami (Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)