Pedro Meirelles (Astellas Farma Brasil), Tatsuya Imai (NYK Line do Brasil) e Jun Makuta (TozziniFreire Advogados) (foto: Rubens Ito / CCIJB)