Masanobu Matsuda, Tatsujiro Yonekura, Ken Shimanouchi, Katsuki Nishioka, Walter Iihoshi, Ryo Wada, Jorge Yanai, Kazuaki Obe e Fujiyoshi Hirata. (foto: Rubens Ito / CCIJB)