Agostinho Minami (Denibra Engenharia), Yutaka Izawa (Banco Citibank) e Haruki Konishi (Fujiarte Viagens e Turismo). (foto: Rubens Ito / CCIJB)