Jiro Miyata e Ichiu Shinohara, coordenadores do simpósio.