Osamu Yasuda (Mitsui & Co. Brasil), Daisuke Yoshino (Suzuyo Brasil) e Maria de Fátima Meneghetti (Catho) (foto: Rubens Ito / CCIJB)