Atsushi Yoshii, presidente da A.Yoshii Engenharia e Construções, fotógrafo Jiro Mochizuki e Jorge Iwashita (Banco Santander Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)