Makoto Danjo (Nihon Keizai Shimbun - Nikkei), Tatsuo Nakayama (Mitsui & Co. Brasil) e Ichiro Maeda (Marubeni Brasil) (foto: Jiro Mochizuki / Fatos BJ)