Ichiro Maeda (Marubeni Brasil) e Yoshio Shibuya (Kawasaki do Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)