Akira Kusakabe (Hitachi Brasil), Tsutomu Nakamura (Hospital Sta.Cruz) e Takashi Yoshikawa (Buffet Colonial) (foto: Rubens Ito / CCIJB)