Flávio T. Oshikiri, Tadashi Yamada e Tokiko Kanazawa