Tsutomu Nakamura (Hospital Santa Cruz), Takashi Yoshikawa (Buffet Colonial) e Tsutomu Tomokuni. (foto: Rubens Ito / CCIJB)