Yoshisato Esaka (Marubeni Brasil), Teruyo Hayashi (Quickly Travel) e Masayuki Eguchi (JICA)