Kazuyoshi Miura (Kazu) e Victor Kobayashi (Bunkyo)