Jorge Hachiya Saeki (Saeki Advogados), Isao Kamiya (Konica Minolta Brasil), Nobuo Yamazaki (Banco Bradesco) e Yuka Maekawa (Authent) (foto: Rubens Ito / CCIJB)