Tomohisa Ito (Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro), Ichiro Maeda (Marubeni Brasil) e Yutaka Washizu (Itochu Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)