Masahiro Yoshihara (Daikiti Travel/Sakura Tur) e Haruki Konishi (Fujiarte Viagens e Turismo) (foto: Rubens Ito / CCIJB)