Cláudio Yukio Yano, Akira Kanegae e Yasumasa Yamamoto.