Masahiko Sadakata (conselheiro da Câmara) e Kenji Ishii (Jóia Lorena) (foto: Jiro Mochizuki / Fatos BJ)