Ryoji Fujii, presidente do Departamento Financeiro.