Hisao Teramoto, Nobuhisa Tomoda, Minako Suzuki e Érika Murata.