Akira Takeuchi que retorna ao Japão e seu substituto Toshifumi Murata na presidência do Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil (foto: Rubens Ito / CCIJB)