Teico Iryo e Chizuko Shibata (Secretaria da Câmara )