Tosiyuki Nakamura, Roberto Terra e Maya Kogitomi (Deloitte Touche Tohmatsu), e Shinichiro Matsuo (Sumitomo Chemical do Brasil). (foto: Rubens Ito / CCIJB)