Yasuyuki Hirasaki (Sansuy) e Kiyoshi Kakehashi (Boxon Comercial) (foto: Rubens Ito / CCIJB)